O’Reilly Where 2012 Conference

ปีนี้งาน O’Reilly Where 2012 Conference จัดที่ San Francisco มีเทคโนโลยีด้าน ภูมิสารสนเทศขั้นสูง มากมายหลายตัวมาแสดง โดยเฉพาะงานนี้ Google และบริษัทขั้นนำด้านนี้นำ เทคโนโลยีใหม่ๆที่ผนวกเอาข้อมูลเชิงตำแหน่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาสาธิต สำหรับ Google ที่เรียกเสียงหือหาได้ไม่น้อยก็คงจะเป็น Project Glass video ที่เริ่มทำการทดสอบจริงแล้วเป็น AR อีกรูปแบบที่น่าสนใจและนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต ได้เป็นอย่างดี

Disaster management with GeoWeb 2.0 part II

______ต่อตอนที่สองสืบเนื่องจากส่วนแรกที่พูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GeoWeb กับงานจัดการภัยพิบัติ(Disaster management) สองหัวข้อแรกผมเขียนไปถึงเรื่องของการป้องกัน, การเตรียมการรับมือ ในส่วนที่สองจะเขียนถึงเรื่องการจัดการขณะเกิดเหตุและการประสานงานขณะการเกิดเหตุภัยพิบัติ 3. GeoWeb Collaborative Framework ______GeoWeb Collaborative Framework เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์หรือ Framework model ที่ใช้ในการประสานงานของระบบ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการประเมินความเสียหาย โดยหลายโปรเจคพัฒนาขึ้นจากการเกิดภัยพิบัติจริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้ทดลองใชงานจริงในเหตุภัยพิบัติสำคัญของโลกเช่น พายุนากิสที่พม่า, แผ่นดินไหวที่เฮติ,เฮริเคนแคนทารินาที่อเมริกา รวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดรอบโลก – Ushahidi :crowdsource crisis information ______Ushahidi เป็นโครงการที่พัฒนากรอบความคิดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากพื้นที่ แสดงผลข้อมูล รายงานสถานการณ์ รวมถึงการแจ้งเตือน เพื่อใช้ในการวางแผนและประสานงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยใน framework ก็จะประกอบด้วยซอฟต์แวร์ย่อยต่างๆทั้งรูปแบบ web application และ mobile application โดยเป้าหมายหลักเพื่อการบรรเทาและจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานความเสียหายและการประสานงาน ผู้ใช้สามารถ setup ระบบขึ้นมาได้ทันทีโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Ushahidi ซึ่งมีโมดูลของระบบ interactive Map แบบ web… More Disaster management with GeoWeb 2.0 part II

Disaster management with GeoWeb 2.0 part I

_____ปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติมันกลายเป็นเรื่องที่ขยับเข้าใกล้มนุษย์ขึ้นทุกวัน ในรอบปีถ้าติดตามข่าวจะทราบว่ามีการเกิดภัยพิบัติรอบโลกอยู่ตลอดเวลา ช่วงนี้เกิดน้ำท่วม ดินถล่มในปากีสถาน จีน ยุโรป และเกิดคลื่นความร้อนในยุโรป รวมถึงไฟป่าในรัสเซีย อื่นๆอีกมากมาย ผลคงเกิดจากการที่มนุษย์ทำร้ายธรรมชาติจนสมดุลของธรรมชาติสูญเสียไป ผลเสียจึงตกสู่มนุษย์นั้นเอง สภาพอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่มีความรุนแรงมากขึ้นตราบใดที่ธรรมชาติยังถูกทำลายเพื่อแลกมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ทุกประเทศสามารถร่วมกันทำได้คือ การลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ______ถ้าพูดไปถึงเรื่องของการจัดการภัยพิบัติ(Disaster Management) เลยอดนึกถึงการนำเอาเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้ไม่ได้ โดยนำข้อเด่นเรื่องการแบ่งบันและเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการผสานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการภัยพิบัติ วันนี้ผมจะมา review ซอฟต์แวร์ กรอบความคิด มาตรฐานและสถาปัตยกรรมของระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ GeoWeb ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการภัยพิบัติ ครอบคลุมกระบวนการหลักของการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การป้องกัน, การเตรียมการรับมือ, การอพยพและช่วยเหลือ,การประเมินความเสียหาย และการบูรณะฟื้นฟู 1. Sensor Web Enablement ______Sensor Web Enablement เป็นกรอบความคิดการเข้าถึงและการบูรณาการระบบตรวจวัดเข้าด้วยกันผ่าน web technology แก้ปัญหาเรื่องของการทำงานร่วมกันของระบบ ตรวจวัด (Sensor) เนื่องจากเรามีระบบตรวจวัดที่มากมาย… More Disaster management with GeoWeb 2.0 part I

Learn More

________ส่วนตัวผมเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอด ยิ่งเป็นอะไรที่ชอบผมมักสนุกที่จะเข้าไปเรียนรู้และลงมือทำ มันเป็นความชอบส่วนตัวที่ไม่ต้องมีอะไรมาจูงใจมากเป็นพิเศษหรือไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ทำ พอเรียนรู้และลงมือทำจนเข้าใจประโยชน์ที่ได้กลับมาก็จะย้อนเข้ามาหาตัวเราเอง ผมชอบใช้เวลาตอนเช้าสองสามชั่วโมงในการท่องอินเตอร์เน็ตเข้าไปตอบคำถามในบอร์ดและ mailing list รวมถึงการอ่าน feed จากเว็บต่างๆที่ติดตาม มันทำให้ผมได้เห็นและเรียนรู้อะไรสนุกๆเยอะเลย ผมเองยังเชื่อเสมอว่าคนยุคหน้าต้องเก่งกว่าคนยุคปัจจุบันมาก เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมันทำให้เราสามารถเชื่อมโลกให้แคบและติดกันได้คงจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปัจจุบัน ทำให้สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรม หรือร่วมงานสัมนาใหญ่ๆได้ทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงสามารถเข้าไปดูคลิปการบรรยายของนักพัฒนาหรือนักวิจัยทางด้าน Geoinfomatic ที่เป็นระดับสุดยอดได้ฟรีจาก YouTube หรือแม้แต่การได้ follow twitter หรือ facebook ของบุคคลสำคัญๆ สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากบุคคลเหล่านั้นคือคนพวกนี้บ้าและรักในงานที่เค้าทำ จนบางครั้งดูเหมือนกันว่างานที่พวกเขาทำมันคือชีวิตของพวกเขาไปแล้ว สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งที่ควรจะปลูกฝังให้เป็นค่านิยมของคนรุ่นใหม่ เพื่อจะได้ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไปมิใช่ทำเพราะมันเป็นเพียงข่าวหรือกระแส เหมือนตอนน้อง หม่อง ทองดี พอมีข่าวลงมีกระแสได้ออกรายการทีวี ก็มีหน่วยงานมาลุมล้อม จำได้ว่าเคยได้ยินว่าจะให้ทุนน้องหม่องมาเรียนที่กรุงเทพ และให้ทุนจนจบปริญญาเอกเลย แต่พอกลับจากญี่ปุ่นข่าวทุกอย่างก็จางหายไป น้องหม่องก็ต้องกลับไปเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาใช้สิทธิเรียนฟรี 15 ปีเหมือนเดิม หม่องอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแต่สิ่งหนึ่งที่หม่องมีคือความภูมิใจและความรักในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันจุดติดแล้วเสียดายที่จะปล่อยให้มันมอดไป แต่ถึงหม่องจะลำบากแต่ไหนก็ยังไม่เท่าเด็กในประเทศจีนหรือเกาหลีเหนือ ที่ลำบากมากกว่าเราเป็นร้อยเป็นพันเท่า เด็กในประเทศเหล่านั้นเรียนต้องขยันเรียนและพยายามเรียนให้ดีที่สุดเพื่อยกระดับฐานะของครอบครัว เรียกว่าเดิมพันที่สูงมาก พ่อแม่สงเสียเงินเกือบทั้งหมดของการทำนา ทำไร่เพื่อให้ได้ลูกเรียนลองดูตัวอย่างของเรื่อง อันจินเผิง เด็กเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิค เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เอาไปสอนลูกสอนหลานให้ตั้งใจเรียนต่อไปครับ ยาวหน่อยแต่รับลองว่าคุ้มค่าที่จะได้อ่าน บ้านผมเองสมัยเด็กๆก็ลำบากแม่ก็ต้องหาเงินมาให้เราได้เรียนหนังสือ แต่ความลำบากของผมนั้นยังไม่ได้ครึ่งของอันจินเผิง แวะเข้าไปอ่านได้ที่ http://thaiworthreading.blogspot.com/2008/11/1997.html

BANGKOK CRACKDOWN

________วันนี้คงเป็นวันที่หลายคนไม่คาดถึง สำหรับผมเองก็ไม่คาดคิดว่าบริเวณใจกลางของประเทศย่านที่เจริญ จะถูกทำลายได้มากขนาดนี้ ผมนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านเห็นพวกเสื้อแดงเผายาง เผาธนาคาร ดูแล้วก็สลดใจ ไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ชุมนุมโดยสันติจะทำเพื่อขัดขวางเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มโดยการทำลายทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน และโรงพยาบาล เพราะผลเสียที่ได้มันมากมาย เพราะจากการชุมนุมที่ผ่านมาผู้ชุมนุมโดยสันติเมื่อถูกสลายก็จะนั่งหรือนอนบนถนนให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม คงไม่มีผู้ชุมนุมที่รักสงบที่ไหน เอาระเบิด เอาปืนมายิงโต้ตอบ รวมถึงจุดไฟเผาอาคารบ้านเรือนเช่นนี้ ถึงชีวิตผู้ชุมนุมที่ราชประสงค์จะมีค่าแต่ชีวิตชาวบ้านชุมชนต่างๆในกรุงเทพที่บริสุทธิซึ่งพักอาศัยบริเวณนั้นก็มีค่าไม่น้อยไปกว่ากัน และบางครั้งชาวบ้านเหล่านั้นอาจจะมีค่ากว่าพวกเสื้อแดงที่ออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองในขณะนี้ ชาวต่างชาติที่เคยมาประเทศไทยก็มีความเป็นห่วงประเทศไทย ผมเองได้รับ email จากเพื่อนที่รู้จักซึ่งเป็นคนต่างชาติหลายคนถามถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ ถ้าเหตุการณ์ที่ปรากฏในข่าวเกิดขึ้นในประเทศพม่า คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าวิตกกังวลแต่นี้เกิดกับประเทศไทย ประเทศสยามเมืองยิ้มที่คนเหล่านั้นเคยมาเที่ยว มาเยี่ยมเยือนและประทับใจกับความเป็นมิตรและความโอบอ่อมอารีย์ของคนไทย _________ถ้าเราดูข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าแผนที่ online อย่าง Google Map และ Google Earth ถูกนำมาใช้แผนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างดีในการสื่อสาร ถ่ายทอดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสถานนีข่าวโทรทัศน์ต่างๆ วันนี้ผมมีตัวอย่าง online news ที่นำเสนอบน Google Map สำหรับท่านที่ต้องการติดตามข่าวและเหตุการณ์การปะทะและการณ์เผาบ้านเมือง ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆของประเทศไทย โดยมีทั้งแบบ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 1. Bangkok Dangerous: Street Battles May 2010 _________จัดทำโดย @RichardBarrow ซึ่งเป็นนักข่าวต่างประเทศที่พักอยู่ในประเทศไทยโดยได้ทำการ… More BANGKOK CRACKDOWN

GIS on Cloud

_______ห่างหายไปนานกับการเขียน blog พอเคลียร์ภาระกิจเสร็จส่วนตัวสิ้นก็รีบกลับเข้าห้องทดลองส่วนตัว นั่งศึกษาหัวข้อที่ค้างคาไว้นาน นั้นก็คือการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยี cloud computing กับงานด้าน Geoinfomatic จริงๆแล้วผมเขียนเป็นรายงานสรุปเทคโนโลยีและผลการทดลองที่พัฒนาโปรแกรม GIS แบบ SaaS บน cloud computing ภายใต้เรื่อง Spatial Data Service on Cloud Computing อธิบายง่ายๆก็คือการนำเอา Cloud มาจัดการของการร้องขอข้อมูลแผนที่จำนวนมากๆ  แต่วันนี้ขอตัดเอาบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปแบบสรุปมาลง blog ไว้เผื่อว่าใช้เป็นพื้นฐานให้ท่านที่สนใจใช้ไปศึกษาต่อไปนะครับ ส่วนงานทดลองขอเว้นไว้ก่อนนะครับเอาไว้สมบูรณ์เมื่อไหร่จะมานำเสนออีกครั้ง 1. What is Cloud Computing ? _______Cloud Computing (การประมวลผลแบบก้อนเมฆ) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต บนรูปแบบของโครงสร้างการประมวลผลขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกัน มีการแบ่งปันทรัพยากรในการประมวลผลร่วมกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ราวกับว่าเป็นหน่วยประมวลผลเดียวกัน Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองรูปแบบการทำงานและการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเน้นไปที่การจัดทำระบบประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานแบบ SAAS ผู้ใช้งาน Cloud Computing ไม่จำเป็นที่ต้องรับภาระการดำเนินการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ หรือการขยายระบบเมื่อองค์กรมีจำนวนผู้ใช้มากขึ้น และจ่ายค่าบริการการใช้หน่วยประมวลผลตามการใช้งานจริง… More GIS on Cloud

สนทนาแบบม้าหมุน

_______เมื่อวานนั่งชมการถ่ายทอดสด สนทนาแบบพายเรือในอ่างอุตสานั่งฟังจนจบ สรุปแล้วก็ไม่ได้อะไรเช่นเดิม ขณะนั่งชมผมกับรู้สึกว่ามุมกล้องและการถ่ายทอดมันคล้ายกับการดู AF ดูมันจะ reality แต่จับน้ำเสียงและแววตาดูเหมือนว่าต่างคนต่างมีนัยซ่อนอยู่  ความแตกต่างกันตรงที่หน้าตาของแต่ละท่านมันไม่ได้ยิ้มแย้มหรือแสดงออกถึงการมีความสุข มากไปกว่านั้นทุกคนต่างแย่งกันพูด แข่งกันแสดงความเชื่อของตนเอง ฝ่ายเสื้อแดงหนักหน่อยแย่งกันพูดเองแถมไม่ฟังกันอีก ซ้ำหลายยังไปพาดพิงถึงคนอื่น สีอื่น แทนที่จะสมานฉันเดี่ยวก็กลายเป็นการจุดประเด็น จุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาอีก _______ผมเองชอบที่นายกพูดถึงเรื่องการทำประชามติการยุบสภา เพราะผมไม่เชื่อว่าคนหลายสิบล้านคนอยากให้ยุบสภาตามที่เสื้อแดงว่า ในเมื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยากให้ประชาชนตัดสิน ก็น่าจะยอมรับการทำประชามติ เอาเรื่องประเด็นการยุบสภานี้แหละเป็นตัวแบบ ผมว่ามันง่ายกว่าจะไปถึงเรื่องแก้รัฐมนูญอีก และเป็นตัวแทนของความมีประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราได้อีก ถ้าผลออกมาประชาชนลงคะแนนให้ยุบสภา รัฐบาลก็ยุบมันทันทีเลยไม่มีข้อเรียกร้อง ถ้าผลออกมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยุบสภา นักประชาธิปไตยตัวแม่ที่ออกมาสาดเหลือด ปิดถนนประท้วงเดินขบวนก็น่าจะต้องกลับไป เพราะผลมันออกมาว่าตนก็เป็นคนส่วนน้อยในประเทศ ควรยอมรับในการเป็นคนส่วนน้อย ข้อดีของการทดลองทำประชามติก็คือเป็นการฟังเสียงประชาชน ที่น่าจะไม่มีผลประโยชน์ในการจูงใจให้ทุจริตน้อยกว่าการเลือกตั้ง ผมเองยังงงก็บตรรกะของฝ่ายเสื้อแดงที่ด่าว่าองค์กรต่างๆว่ามาจากทหาร มาจากอมาตย์ แต่สุดท้ายองค์กรเหล่านั้นก็ต้องมามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง ทั้ง กกต. หรือ ศาลในกรณีที่มีการร้องเรียนและทำผิด และถ้าเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือฝ่าย สส. ตนเองทำผิดและโดนลงโทษ มีหรือที่จะไม่หาข้ออ้างออกพาพลพรรคไพร่แดงมาประท้วงขับไล่อมาตย์กันอีกหรือ มันก็เท่ากับการพายเรือในอ่างอยู่ดี ในเมื่อปัญหาไม่ได้ถูกนำมาแก้ไขอย่างจริงๆ การออกมาบอกให้รัฐบาลยุบสภามันก็เป็นแค่เกมส์ที่แข่งกันเพื่อแพ้ชนะเท่านั้น คำพูดบวกข้ออ้างที่นำมาหาแนวร่วมมันก็เกิดขึ้นได้แบบไม่มีสิ้นสุด ถ้าจะแก้จริงๆผมว่าน่าจะนำตัวแทนของคนจน คนที่มีอุดมการมาร่วมสนทนา เสวนาแบบเปิดใจ นำปัญหาที่รู้สึกไม่เป็นธรรมมาถกกัน น่าจะดีกว่าเพราะมันน่าจะดูจริงใจและตรงไปตรงมามากกว่าและไม่มั่วขุดเอาเรื่องเก่า มาเล่าใหม่อีกครับ