ชื่อ : Chaipat Nengcomma

ตำแหน่ง : GeoSpatial Information System Developer
ที่อยู่: Bangkok, Thailand
อีเมล: pk_a1977@hotmail.com

ภาษาที่ใช้ติดต่อคอมพิวเตอร์: C#, VB.net,Python, PHP, JavaScript, PL/SQL
ฐานข้อมูล: PostGreSQL+PostGIS, MS SQL Server, MongoDB
ระบบปฏิบัติการ: Linux, Window 2003 Server

ประเภทงานที่สนใจ: OGC Web Service, Database Management, Internet GIS, Mobile GIS, ITS,LBS, Sensor Web Service , Cloud Computing, AI, Deep Learning, IOT