ชื่อ : Chaipat.

ตำแหน่ง : GeoSpatial Information System Developer / Programmer
อาชีพเสริม: Photographer
ที่อยู่: Bangkok, Thailand
อีเมล: pk_a1977@hotmail.com

ภาษาที่ใช้ติดต่อคอมพิวเตอร์: C#, VB.net,Python, PHP, JavaScript, PL/SQL
ฐานข้อมูล: PostGreSQL+PostGIS, MS SQL Server
ระบบปฏิบัติการ: Linux, Window 2003 Server

ประเภทงานที่สนใจ: OGC Web Service, Database Management, Internet GIS, Mobile GIS, ITS,LBS, SensorWeb , Cloud Computing