ช่วงนี้กลับมาทำงานเกี่ยวกับ sensor web อีกรอบ จากปีที่แล้วเวลาส่วนใหญ่ไปกับ GPS Tracking และระบบ Fleet management ซึ่งทำให้ผมมีโอกาสเรียนรู้ เรื่อง Data Management ค่อนข้างมาก เพราะ GPS Tracking ต้องติดตามข้อมูลจากกลุ่มรถจำนวนมาก และเก็บข้อมูลทุกๆ 30 วินาที ทำให้ Database Server ค่อนข้างใหญ่ (ปัจจุบันมีกว่า 5 ล้านเรคคอร์ด) ซึ่งทำให้ต้องมีการพัฒนา script เพื่อบริหารจัดการข้อมูล บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงเช่น การทำ Temporal indexing เป็นต้น

รูปภาพ

ปีนี้วางแผนจะเน้นไปที่พาร์ทการเชื่อมต่อระบบ กับอุปกรณ์ sensor station บน GPRS ที่เน้นไปที่การใช้ UDP protocol เพราะพิสูจน์จากการทำงานของ GPS Box และมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบเดิมมาก อีกส่วนที่ต้องการทำคือการหา สมการคณิตศาสตร์มาทำ Data Analysis เช่นการคำนวณแนวโน้มข้อมูล การอนุมาน ทำนายผลข้อมูลล่วงหน้า รวมถึงการทำเหมืองข้อมูลจาก sensor จำนวนหลายโหนดด้วย

รูปภาพ

sensor station ที่ผมกับเพื่อนร่วมกันพัฒนา

งานอีกส่วนที่อยากทำคือการเชื่อมระบบ sensor ภาคพื้นกับ sensor ในรูปแบบภาพถ่ายดาวเทียม เช่น MODIS TRMM และอื่นๆ บน Raster Database เพื่อทำการสกัดเอา ข้อมูลมาใช้ในรูปแบบองค์ความรู้ ร่วมกับข้อมูลภาคพื้นที่ที่ติดตั้ง sensor เพื่อใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในการแก้ปัญหาพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปติดตั้ง sensor ได้ และสร้าง Service Portal ให้สอดคล้องกับ Sensor Web Eablement ของ OGC เพื่อเชื่อมเข้ากับระบบ Ground sensor ต่อไป

รูปภาพ

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจาก sensor ในสนาม

รูปภาพ

ตัวอย่างพื้นที่ศึกษาที่ทดลอง

Advertisements