แนะนำโปรแกรม free desktop application สำหรับแสดงผลแผนที่ และแสดงผลข้อมูลจาก GPS รองรับการทำงานบน Windows ,Liunx และ Mac โดยข้อมูลแผนที่นั้นมาจาก OpenStreetMap ทำงานแสดงผลแบบ tile บน mapnik engine

ผู้ใช้สามารถ download osm tile แบบ zip หรือจะ สร้าง tile image แล้ว upload ผ่านทาง FTP หรือจะสร้างข้อมูลแผนที่ตัวเองเพื่อ integrate เข้าไป แล้วเผยแพร่ผ่าน อินเตอร์เน็ตได้แบบ Tile server ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี feature เก่งๆอีกได้แก่

Features include:

 • text-based stylesheets
 • generates relief contours
 • hillshading and slopeshading
 • elevation coloring
 • GPX support
 • OSM web maps browsing
 • export to PNG, JPG & others
 • OziExplorer and Google Earth support
 • export to SVG (Inkscape, Adobe Illustrator)
 • web tiles generator
 • data query language
 • automatic scripting support

แวะไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://maperitive.net/

exoport tile image to KML

 

ตัวอย่างการ Generate tile

 

Tools ส่งออกข้อมูล

ภาพจาก

http://www.flickr.com/photos/breki74/tags/maperitive/

Advertisements