ไหนๆเขียนเรื่อง Geonetwork ไปแล้วจึงมีพี่ท่านหนึ่ง ถามถึงเรื่อง meta data editor ดังนั้นจึงขอเขียนเรื่องของ CatMDEdit ซึ่งเป็น Open Source Meta data editor ที่มีหลายหน่วยงานทางยุโรปนิยม

CatMDEdit เป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการนำ สร้าง ,แก้ไขและบำรุงรักษา Meta data พัฒนาด้วยภาษา Java และรองรับการทำงานทั้งบน Window และ Linux และรองรับการทำงานบนระบบ Multilingual โดยผู้ใช้สามารถสร้าง Meta data บน schema ที่หลากหลายทั้ง ISO19115 และ its profiles ,Dublin , FGDS รวมถึงการ customize โครงสร้างเอกสารขึ้นมาเองด้วยผู้ใช้  นอกจากนี้ตัวซอฟต์แวร์ยังมีระบบ repositories management สำหรับการติดต่อและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโหนด รวมถึงมีระบบ auto meta data generate ที่ช่วยสร้าง meta data จากข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้ง Vector file และ raster file ได้ทำให้ลดเวลาในการสร้างเอกสาร Meta data ลง โมดูลสุดท้ายที่น่าประทับใจคือตัว feed ที่ซอฟต์แวร์สามารถเผยแพร่ข่้อมูล meta data ในรูป XML ไปยังรูปแบบของ GeoRSS ทำให้ง่ายต่อการ integrate ข้อมูลและการ Update ข้อมูลส่าสุด เข้ากับระบบ Map Service เช่น Google Map หรือ Openlayers ได้สะดวกมากขึ้น

ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://sourceforge.net/projects/catmdedit/

 

หน้าต่าง Feature Catalogue

 

Meta Data Management

 

 

 

Advertisements