Disaster management with GeoWeb 2.0 part II

______ต่อตอนที่สองสืบเนื่องจากส่วนแรกที่พูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GeoWeb กับงานจัดการภัยพิบัติ(Disaster management) สองหัวข้อแรกผมเขียนไปถึงเรื่องของการป้องกัน, การเตรียมการรับมือ ในส่วนที่สองจะเขียนถึงเรื่องการจัดการขณะเกิดเหตุและการประสานงานขณะการเกิดเหตุภัยพิบัติ

3. GeoWeb Collaborative Framework

______GeoWeb Collaborative Framework เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์หรือ Framework model ที่ใช้ในการประสานงานของระบบ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการประเมินความเสียหาย โดยหลายโปรเจคพัฒนาขึ้นจากการเกิดภัยพิบัติจริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้ทดลองใชงานจริงในเหตุภัยพิบัติสำคัญของโลกเช่น พายุนากิสที่พม่า, แผ่นดินไหวที่เฮติ,เฮริเคนแคนทารินาที่อเมริกา รวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดรอบโลก

– Ushahidi :crowdsource crisis information

______Ushahidi เป็นโครงการที่พัฒนากรอบความคิดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากพื้นที่ แสดงผลข้อมูล รายงานสถานการณ์ รวมถึงการแจ้งเตือน เพื่อใช้ในการวางแผนและประสานงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยใน framework ก็จะประกอบด้วยซอฟต์แวร์ย่อยต่างๆทั้งรูปแบบ web application และ mobile application โดยเป้าหมายหลักเพื่อการบรรเทาและจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานความเสียหายและการประสานงาน ผู้ใช้สามารถ setup ระบบขึ้นมาได้ทันทีโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Ushahidi ซึ่งมีโมดูลของระบบ interactive Map แบบ web application เพื่อแสดงผลและระบุตำแหน่งความรุนแรงจากการได้รับผลกระทบในรูปแบบแผนที่ ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ http://github.com/ushahidi/Ushahidi_Web/downloads หรืออ่าน review ได้ https://emap.wordpress.com/2010/07/28/good-map-on-line/

ตัวอย่างระบบที่ใช้ใน hati เพื่อจัดการกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว( http://haiti.ushahidi.com/ )

ระบบจัดการภัยพิบัติจากการรั่วไหลของน้ำมันที่อ่าวเม็กซิโก (http://oilspill.labucketbrigade.org/)

– Sahana

______Sahana เป็น Open Source Disaster Management system แบบเต็มตัวพัฒนามาจาก หลังการเกิดเหตุการณ์ซึนามิมีการนำไปใช้ในการจัดการภัยพิบัติในประเทศต่างๆ เช่น Tsunami – Sri Lanka 2005 ,Yogjarkata Earthquake – Indonesia 2006 เป็นต้น ความสามารถในการจัดการข้อมูล รายงานสภาพความเสียหาย การแบ่งกลุ่มหน้าที่การทำการ ติดต่อประสานงาน รวมถึงความสามารถในการแสดงผลข้อมูลบนรูปแบบแผนที่ โดยปัจจุบันมีหลายประเทศที่นำระบบนี้ไปใช้งาน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ http://www.sahanafoundation.org/

– OpenCare

______OpenCARE เป็นโครงข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่หน่วยงานราชการระดับประเทศไปจนถึงระดับประชาชน ความสามารถในการแจ้งเตือนเหตุ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือ platform ของระบบ โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน Emergency Data Exchange Language (EDXL) รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลแบบข้ามรูปแบบการจัดเก็บบนฐานข้อมูลชนิดต่างๆ และมี SMS plugin สำหรับการแปลง EDXL สู้การแจ้งเตือนแบบข้อความสั้น SMS  สามารถเข้าร่วม http://www.opencare.org

-Mapchat

_______ Mapchat เป็นกรอบความคิดของการทำงานร่วมกันแบบต่างที่ ต่างหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบการปนะชุมทางไกล โดยมีการใช้ interactive map เป็นเครื่องมือในการวางแผน ในรูปแบบ real-time synchronize เพื่อรองรับการทำงานร่วมกัน โดยพัฒนาช่องทางการสนทนา chat ผ่านอินเตอร์เน็ต ร่วมกับการแสดงข้อมูลแผนที่และข้อมูลเชิงตำแหน่งในกลุ่มสนทนา ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในการวางแผนร่วมกันในการรับมือเหตุการณ์หรือการวางแผนแก้ปัญหาแบบการประชุมทางไกล โดยซอฟต์แวร์พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม opensource gis เช่น UMN Mapserver, ka-Map และเก็บข้อมูลบน Postgresql สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและนำมาใช้งานได้ที่ http://mapchat.ca/

ตัวอย่างหน้าต่างต้อนรับ

การสนทนาผ่าน Chat Tools รวมถึงการ sync หน้าจอแผนที่และ feature บนแผนที่ เพื่อใช้ในการนำเสนอแผนงานแก่ผู้ร่วมประชุม

Advertisements

8 thoughts on “Disaster management with GeoWeb 2.0 part II

Add yours

  1. ยินดีครับคุณพัชร ติดตาม ihear และอ่าน blog ของคุณพัชรเช่นกันครับ นอกจากเล่นดนตรีเก่งแล้วยังเขียนดีด้วยสุดยอดเลย

  2. แล้วผู้เชี่ยวชาญด้าน disaster management ในประเทศไทย ที่เรียนจบมาด้านนี้เยอะมั๊ยคะ เพราะถ้าไม่เยอะ การทํำงานน่าจะลํำบากเหมือนกนเนอะ

    1. ปกติการทำงานเราแยกกันครับ ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่วนนักพัฒนาด้าน GIS และ IT จะทำหน้าที่ Implement ส่วนมากคนที่จบ มาทางด้าน GIS มักเรียน Disaster management เป็น Case study อยู่แล้ว หรือไม่ก็เคยผ่านงานด้านนี้มาแล้ว เพราะเมืองไทยเคยมี ซึนามิ ตอนนั้นใช้ GIS กันมาก ทำให้เราได้มีโอกาสทำงานจริงๆกันครับ

  3. แหะ หะ ไม่ใช่อะไรค่ะ รีบหาข้อมูล เรียนจบมาจะได้ไม่ตกงาน เพราะว่ากํำลังจะเปิดเทอมด้าน disaster management พอดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: