______ปัจจุบันแนวคิดการนำเอา Social Media กับ GeoWebservice มารวมเข้าด้วยกันมีให้เห็นมากขึ้น หลายคนบอกว่ามันเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาระบบในรูปแบบการทำงานร่วมกัน ผมเองก็ทำระบบจำพวกนี้อยู่ ข้อดีอย่างหนึ่งที่เราพบได้ชัดในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนเข้ามายังระบบ คือมันเกิดช่องทางการนำไปใช้และการร่วมมือ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

______เนื่องจากของผมยังไม่เสร็จ เลยไม่มีตัวอย่างมาอธิบาย ขอเอาตัวอย่างที่ ESRI นำมา Demo เรื่อง Social Media and Geo-Services: Real-time modeling of the disaster situation in Haiti เค้านำเอาเทคโนโลยี GeoWebService มาร่วมกับ Social Media เช่น fickr,twitter เป็นต้น จริงๆแล้วต้องบอกว่าระบบแบบนี้ไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนเพราะ ทั้งหมดพัฒนาบนกรอบแนวคิด web 2.0 ในรูปแบบ mush up API สามารถเชื่อมตัวระบบเข้าด้วยกันผ่าน API ที่สำคัญ application ทั้งหลายก็มีช่องทางของ location ผ่าน GeoRSS เปิดให้สามารถเชื่อมข้อมูลเชิงตำแหน่งเข้าหากันได้ไม่ยากนัก รวมไปถึงการใช้การคำนวณตำแหน่งจาก Geolocation ซึ่งเป็นมาตรฐานของ HTML5 (หรือ google gear)  พอองค์ประกอบลงตัวการพัฒนาระบบที่ต้องการสื่อสารสองทาง หรือเข้าหาและเชื่อมกลุ่มผู้ใช้เข้าด้วยกันจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งและถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การเตือนภัย หรือระบบด้านภัยพิบัติเป็นต้น ลองดูตัวอย่างจากระบบด้านล่างของ ESRI นะครับ

Advertisements