_______สภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Geoinfomatic นั้นค่อนข้างจะต่างจากอดีด โดยปัจจุบันการทำงานร่วมกันหรือการสนับสนุนกันระหว่างกลุ่มพัฒนาโปรแกรมแบบ open source และ commercial มีมากขึ้นโปรแกรม Opensource ดีๆหลายตัวก็ได้รับการนำไปใช้เป็น backend ของโปรแกรม GIS ขนาดใหญ๋หลายยี่ห้อหรือใช้ในลักษณะการ integrate ร่วมในรูปแบบการประกอบเป็นระบบ GIS ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการร่วมมือคือกลุ่ม Opensource GIS เองมีการร่วมตัวกันหนาแน่นมากขึ้นผ่าน OSGEO Community และ FOSS4G และมีการควบคุมคุณภาพตลอดจนความต่อเนื่องในการพัฒนาทำให้โปรแกรม Opensource เป็นที่ยอมรับ โปรแกรม Opensource GIS ตัวใหญ่ที่นิยมของผู้ผลิตหลายค่ายเช่น GDAL/OGR, Proj4, geotools เป็นต้น

_______ผมเป็นแฟนของ ESRI Speaker Series Podcasts (ในขณะเดียวกันผมก็เป็นสาวก Opensource ด้วย) วันนี้เลยขอหยิบเอาอีกหนึ่งหัวข้อการสนทนาเรื่อง “ESRI’s position on open source and the importance of open source software in GIS application development” โดยคุณ Victoria Kouyoumjian มาฝากลองเข้าไปฟังกันนะครับ ผมว่าน่าจะมีประโยชน์และเปิดทัศนะคติการใช้งานโปรแกรมประเภทต่างๆร่วมกันได้เป็นอย่างดี เข้าไปรับฟังได้ที่ http://www.esri.com/news/podcasts/audio/speaker/staff_kouyoumjian.mp3

Advertisements