_______เกือบสองอาทิตย์หลังจากที่ดาวเทียม WorldView-2 ขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มทำการบันทึกภาพส่งกลับมายังสถานีฐานและทำการประมวลผล DigitalGlobe ได้ปล่อยภาพชุดแรกออกมา โดยร่วมแสดงในงาน GeoInt 2009 Symposium

_______WorldView-2 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงระดับ submeter รายละเอียดจุดภาพประมาณ 50 cm(ที่ขายตามที่ได้รับอนุญาติ) แต่ตัว sensor สามารถบันทึกได้ที่ 46 cm โดยดาวเทียมชุดนี้มีผู้สนับสนุนคือ Microsoft และ Nokia แน่นอนว่าคล้ายๆจะเป็นการแข่งขันที่สนุกของอุตสาหกรรมด้านนี้ เพราะก่อนหน้านี้ Google และ Navteq ก็เป็นผู้สนับสนุนดาวเทียมรายละเอียดสูง Geo-Eye ที่ขึ้นไปเมื่อก่อนหน้า แนวคิดที่มีการพูดถึงกันมากคือเรื่องของ Mapping From Space ที่จะเป็น source ข้อมูลสำหรับการทำระบบ Online Mapping และระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ในอนาคตต่อไป

_______  WorldView-2 ถูกพัฒนาขึ้นจากโมเดลแรก WorldView-1 ในเรื่องของประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล รวมไปถึงการบันทึกภาพในสถานที่เดียวกัน ภายในวันเดียว รวมไปถึงความสามารถในการบันทึกภาพแบบ multispectral Image ในระดับ 8 band ในช่วงคลื่น visible ที่ความละเอียดจุดภาพ 1.8 เมตร ตัวอย่างภาพชุดแรกที่เพิ่งเริ่มบันทึก ซึ่งในอนาคตทาง DG จะมีการปรับและวัดสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพ ซึ่งน่าจะทำให้ได้ภาพที่มีความคมชุดและดีกว่าชุดแรกแน่นอน

AT&T Center in San Antonio, Texas

Gonzalez Convention Center San Antonio, Texas

อ้างอิงจาก

– http://news.cnet.com/8301-30685_3-10378780-264.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1_3-0-5

http://news.cnet.com/8301-30685_3-10373891-264.html

Advertisements