_____ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่องความก้าวหน้าการสำรวจรังวัดด้วยภาพ : เลเซอร์สแกนจากอากาศยาน จากภาคพื้นดิน และจากระบบรังวัดเคลื่อนที่ได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร. จอร์จ ฟอสเซลมัน จากสถาบันไอทีซี ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศาสตราจารย์ด้านสำรวจรังวัดด้วยภาพ และ หัวหน้าคณะบรรณาธิการวารสารการสำรวจรังวัดด้วยภาพและการสำรวจระยะไกล (ISPRS PE&RS) งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม งานจัดขึ้นในวันที่พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พศ. 2552  เวลา 9:00 น ถึง 11:00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 2ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแผนที่ online ได้ที่  http://map.longdo.com/tg/KZD4-2VE6

______สำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ คุณอรดี กาญจนาภี โดย fax ชื่อผู้เข้าร่วมงานและชื่อหน่วยงานมาที่ 0-2218-6650  หรือสอบถามรายละเอียดที่ดร.ไพศาลโดยตรงที่ 081-844-0736

1

Advertisements