_______ได้รับ email แจ้งจากทางท่านอาจารย์ไพศาล ฝากประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศจากต่างประเทศภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดรหัสสำหรับภูมิสารสนเทศ” โดยมี 2 หัวข้อหลักได้แก่

1. Open Source Geospatial Software บรรยายโดย Prof. Venkatesh Raghavan from Osaka City University, Japan

2. Integrating OSGeo tools in Mozilla platform – Application examples and future prospects บรรยายโดย Dr. Nicolas Bozon from 3LIZ Commnunication Manager, France

_______ความน่าสนใจของงานคือการได้ฟังผู้ที่มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Geoinfomatic มาบรรยายสองท่านนี้เป็นนักพัฒนาที่ใช้โปรแกรม Opensource GIS มานานเรียกว่าเป็นรุ่นแรกๆ และที่สำคัญยังเป็นผู้ที่มีบทบาทใน OSGEO (สมาพันธ์ OpenSource Geoinfomatic) โดยเฉพาะคุณ Dr. Nicolas คนนี้เป็นนักพัฒนาที่พัฒนาระบบ Opensource GIS ในระบบที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ Opensource ของ Mozilla หลายตัวรวมไปถึงโมดูลใหม่ที่เป็น Geolocation ของ Mozilla FireFox ใหม่ด้วย  รวมไปถึงเทคนิคการพัฒนา GeoWeb สมัยใหม่

_______งานจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 16 ตค. พศ. 2552 เวลา 14:00 น ถึง 16:00 น. @ ตึกศัลยวิธานนิเทศ (ตึกสำรวจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้ลงทะเบียนฟรีรับจำนวนจำกัด ที่คุณอรดี กาญจนาภี หมายเลขโทรสาร 0-2218-6650 โทรสอบถามรายละเอียดที่ 0-2218-6651-64 ดาวน์โหลดรายละเอียด https://emap.files.wordpress.com/2009/10/nicolaslecture1.pdf ดูแผนที่สถานที่จัดงานได้ที่ http://map.longdo.com/tg/KY6P-2VCJ

Advertisements