___สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวของการดำเนินโครงการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านทางระบบสานสนเทศผ่านเครือข่ายแบบ 3D Map Service ลักษณะเช่นเดียวกับ Google Earth 3D  แตกต่างกันโดยโครงการนี้ดำเนินการโดย Indian Space Research Organisation (ISRO) ซึ่งมีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทั้ง ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลภูมิประเทศ 3D และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม รายละเอียดปานกลางที่ดำเนินการโดย Indian Remote Sensing มีข้อมูลแบบหลายช่วงเวลาบริการ โครงการนี้คล้ายๆกับ digital thailand ของบ้านเราครับ เน้นที่การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ต่อยอดทางด้านต่างๆ รวมไปถึวงการทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทสได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลก็จะมีการ update เรื่อยๆ มีระบบสืบค้นข้อมูลเชิงตำแหน่ง รวมไปถึงข้อมูลการขนส่งต่างๆ สนใจลองแวะชม vdo clip ได้จากด้านล่างครับ

อ้างอิงจาก

http://www.indianexpress.com/news/Launching-Bhuvan–ISRO-s-answer-to-Google-Earth–zoom-into-states–districts/501578

Advertisements