GeoNetwork Open Source v2.4.0

________ปัจจุบันเรื่องของ SDI และ Standard ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับ เพราะว่าปัจจุบันสังคม GIS ในเมืองไทยเริ่มใหญ่ขึ้นกล่าวคือมีหลายหน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชนมีการนำ GIS มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ภายในองค์กร รวมไปถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีการทำแผนที่ และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยุ่งยากและคุ้มค่าต่อการนำไปใช้งาน เมื่อมีคนใช้งานมากขึ้น ชนิดและประเภทของข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่องของมาตรฐาน และ SDI รวมไปถึงระบบค้นหาและจัดการข้อมูลก็กลายเป็นสิ่งจำเป็น เรื่องของมาตรฐานและ SDI มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานมาโดยตลอด ท่านที่ต้องการ update ความรู้หรือติดตามความรู้ความคืบหน้า ลองแวะเข้าไปที่http://thaisdi.gistda.or.th/

________สำหรับหน่วยงานองค์กรอยากจะพัฒนาระบบ clearing house หรือ SDI Portal เพื่อแลกเปลี่ยนและจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ในองค์กร ไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรม ท่านสามารถเลือกใช้ opensource ที่ชื่อ GeoNetwork ในการ implement ได้ โดย GeoNetwork เป็น Opensource SDI ที่ได้รับการยอมรับในการนำไปพัฒนาระบบทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กร โดยปัจจุบัน GeoNetwork พัฒนาถึงเวอร์ชั่น 2.4.0 (ล่าสุด) ซึ่งรองรับมาตรฐานต่างๆในกลุ่มของ ISO/TC211 และ OGC เช่น CSW 2.0 , ISO19135 เป็นต้น

________GeoNetwork พัฒนาด้วย Java technology ซึ่งทำงานลักษณะ server-clent base เก็บข้อมูลบน postgresql database  รองรับรูปแบบการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายระหว่าง node ในรูปแบบ stateless (มีช่องของ z39.50 ด้วย) นอกจากการค้นหา สืบค้นและแลกเปลี่ยน Metadata ยังรองรับการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ webservice ของ OGC เช่น WMS , WFS, KML ท่านที่สนใจแวะไปดาวน์โหลดโปรแแกรม Geonetwork 2.4 ได้ที่

http://geonetwork-opensource.org/software/geonetwork_opensource/releases/2.4.0

11

ตัวอย่าง application ที่ผมเคยนำเอา Geonetwork มาใช้

2

อ้างอิง

http://www.slideshare.net/pkgis/chula-geoportal-emap-presentation

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: