เพิ่งเข้าไปเจอ event ที่น่าสนใจเป็นงานประชุมวิชาการทางด้าน Geo Infomatic ระดับนานาชาติคืองาน location intelligent 2009 เป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ location ไว้หลากหลาย รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในงานด้านต่างๆ ปีนี้มีสโลแกนว่า Location Technology is everywhere in the Enterprise…. งานจัดขึ้นที่ colorado วันที่ 5-7 ตุลาคม 2009 ท่านที่สนเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.locationintelligence.net/index.php

Advertisements