ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม Spatial Database

         มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากครับ ทางภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานอบรมฐานข้อมูลปริภูมิและการประยุกต์ใช้( Training Course on Geospatial Database and Its Application 2009/1)  วันที่  12, 13 และ 14 พค  2551  โ ดย ผศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์

       การฝึกอบรมรับจำนวน 25 ท่าน ติดต่อการลงละเอียดได้ที่ คุณอรดี กาญจนภี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-6650-50 ต่อ 201 โทรสาร 0-2218-6650 ต่อ 203 ผมนำรายละเอียดส่วนหนึ่งมาฝาก

     “ ระบบฐานข้อมูลปริภูมิที่สำคัญที่มีให้เลือกใช้ปัจจุบันได้แก่ Oracle Spatial, Microsoft SQL 2008 with Spatial Extension ในขณะเดียวกันยังมีระบบฐานข้อมูล PostgreSQL / PostGIS ที่สามารถมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลปริภูมิได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน PostgreSQL/PostGIS เป็นซอฟต์แวร์ฟรีเสรีและรหัสเปิด (free/libre and open source software: FOSS) PostgreSQL/PostGIS มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง และถูกใช้งานในระบบฐานข้อมูลขนาดร้อยเทระไบต์มาในหลายองค์กร ขณะเดียวกัน PostgreSQL/PostGIS มีความเป็นมาตรฐานสากล ISO และ OGC โดยเฉพาะรองรับมาตรฐานการสืบค้น ISO SQL92 พร้อมกับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลปริภูมิ OGC/ISO Simple Feature (SF) (ISO 19125-2:2004 Geographic information — Simple feature access — Part 2: SQL option) มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ Microsoft , Oracle และ ESRI ที่รู้จักกันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศปริภูมิ ” 

       สำหรับทานที่ตองการติดตั้ง PostgreSQL/PostGIS บนคอมพิวเตอร ระบบไฟล (file system) ตองเปน NTFS เทานั้น ถาไมมีในการฝกอบรมจะชวยเตรียมให หรือทานจะสรางระบบไฟล NTFS บน USB Drive ที่มีความจุมากกวา1GB ของทานเองก็ได้

 

ปล. ท่านใดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ โครงการ สัมนา กิจกรรมหรือการฝึกอบรมต่างๆสามารถ email มาบอกได้ครับทาง emap ยินดีเป็นสื่อหลางกระจายข่าวต่อไปครับ


Advertisements

One thought on “ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม Spatial Database

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: