เมื่อวานมีน้องคนหนึ่งโทรมาถาว่าทำไม่ dump ข้อมูลจาก database มาเป็น shapefile แล้วไม่สำเร็จสักที นั่งดูกันอยู่สักพักก็ถึงบางอ้อ เพราะว่า shapefile ก็มีข้อจำกัดที่ผมคิดว่าหลายๆคนยังไม่รู้ ข้อจำกัดที่ว่าได้แก่

1. shapefile 1 ไฟล์ประกอบด้วยไฟล์ย่อยหลักๆคือ .shp, .shx, .dbf และ prj (srs info) โดยหนึ่ง shapefile จะบรรจุข้อมูลได้ไม่เกิน 2 GB

2.  shapefile 1 ไฟล์บรรจุข้อมูลได้ทั้งหมด 65535 records เกินไม่ได้

3. ใน 1 recordเก็บข้อมูลได้มากสุด 1000 bytes หรือ ไม่เกิน 32 field 

4. ชื่อ Field limited แ ค่ 8 ตัวอักษร

5. เก็บตัวอักษรใน field ได้มากสุด 254 byte

6. ไม่ support Unicode

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf

Advertisements