เดี่ยวนี้เรื่องของ Climate Change กลายเป็นประเด็นใหญ่สำหรับโลกนี้ไปแล้ว โลกร้อนคนก็อยู่ลำบาก กลุ่ม Geoinfomatic ในช่วงนี้งานวิจัยหลายงานก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับ Climate Change มากขึ้น ในอเมริกา NCAR ตั้ง “Climate Change Scenarios GIS Data Portal” ขึ้นครับ โดยเปิดให้นักวิจัยสามารถนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ Climate Change ซึ่งอยู่ในรูปแบบ GIS  ไปใช้งานได้ เช่น ข้อมูล  atmosphere , land surface. ซึ่งมีทั้งที่ที่เป็น Global Dataset และข้อมูลเฉพาะพื้นที่ เช่นในอเมริกา โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกสร้างจาก NCAR Community Climate System Model ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ shapefile ท่านที่สนใจสามารถแวะเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.gisclimatechange.org/

        

Advertisements