OpenStreetMap (OSM)  เป็นโปรเจคการสร้างแผนที่ระดับโลก หลายคนเรียก OSM ว่าเป็น NGO แห่งโลก GIS ครับ ผมชอบแนวคิดที่กล้าหาญของผู้ก่อตั้ง OSM คุณ Steve Coastดีจัง โดยมีแนวคิดที่ตั้งใจให้คน(ที่รู้เรื่องแผนที่บ้าง) ทั่วโลกช่วยกันสร้างแผนที่ รายละเอียดของโลกนี้ กล่าวคือท่านสามารถสร้างหรือแก้ไขข้อมูล ทั้ง ถนน, POI และอื่นๆบนแผนที่ได้ โดยเฉพาะในประเทศหรือในพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อมูลแผนที่ถนน หรือแผนที่สถานที่ต่างๆ โดยผู้ใช้ที่เป็นอาสาสมัครสามารถใช้เครื่องมือสร้างแผนที่แบบ online ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือจะสร้างข้อมูลแผนที่จาก GPS หรือจะใช้โปรแกรม GIS ทั่วไปแล้ว import ข้อมูลเข้าระบบก็ได้ โปรเจคนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างแหล่งข้อมูล Geospatial Free เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปวิเคราะห์ในด้านต่างๆ

         ปัจจุบัน OSM เดินทางมาเกือบจะห้าปีแล้วครับ มีสมาชิก 50,000 ทั่วโลกและมีโปรเจคที่ข้อมูลไปใช้งาน 5,000 แห่ง ที่สำคัญในต่างประเทศด้วยความที่เค้าคิดว่า แผนที่ เป็นสาธารณูปโภคที่ประชาชนควรจะเข้าถึงได้ เลยทำให้หลายๆหน่วยงานที่มีข้อมูลจึงได้บริจาคข้อมูล GIS ให้กับ OSM เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น  Ordnance Survey ของอังกฤษและข้อมูล TIGER ของอเมริกา 

         OSM แตกต่างอย่างไรกับ Google Map ,Yahoo Map และอื่นๆ คำตอบคือ OSM นั้นฟรีครับ ภายใต้กรอบลิขสิทธิ์ของ Creative Commons 2.0 SA licence สามารถขอข้อมูลที่เป็น Spatial data จริงๆได้ด้วย แต่เฉพาะส่วนของข้อมูลที่สร้างขึ้นจาก community นะครับ ข้อมูลบางประเทศที่มาจากหน่วยงานก็อาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดไปได้ กล่าวคือสามารถดูหรือจะนำข้อมูลแผนที่แบบ Map Service ได้อย่างเดียว สำหรับประเทศไทยข้อมูลมาตรส่วน 1:50000 ก็มีระดับหนึ่งครับ แต่ในกรุงเทพมีแผนที่ถนน และ POI ที่ใช้ได้ทีเดียว(สำหรับข้อมูลฟรี) เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap 

15

ภาพของแผนที่ประเทศไทย

16

ข้อมูลแผนที่ถนนในประเทศไทยบริเวณกรุงเทพครับ น่าเสียดาย label ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่

17

Zoom เข้ามาแบบ scale ใหญ่สามารถมองเห็น direction ของถนนในกรุงเทพด้วยครับ

 

Advertisements