เคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับโลกที่เป็นอยู่ปัจจุบันไหมครับ? แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีช่วงเวลานั้น ช่วงเวลาที่อยากจะหลบหรือหนีไปจากโลกที่เราอยู่ในปัจจุบัน หนีไปใช้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดโปรเจคอย่าง secondlife (Second Life )โลกจำลองเสมือนจริงบนอินเตอร์เน็ต โลกที่คนไม่หล่อจะสามารถกลายเป็นอีกคนที่หน้าดี หรือคนที่ธรรมดาจะกลายเป็นคนพิเศษ

           ผมเองคงไม่ไปโปรโมทหรือบรรยายอะไรเกี่ยวกับ Second Life ให้มากนก แต่สิ่งหนึ่งที่อยากนำมาเสนอก็คือแนวคิดของการนำความสามารถในการแสดงผล 3D ทั้งข้อมูลภูมิประเทศแบบเสมือนจริง 3 มิติและการแสดงผลข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง อาคารในรูปแบบโมเดลสามมิติของ google earth มาผนวกเข้ากับ Second Life  ทำให้ตัวละครในโลกเสมือนจริงออกมาท่องเที่ยวและโลดแล่นไปบนสถานที่จริงบนโลกนี้ได้ เช่นการพาแฟนสาวบินลัดฟ้าไปออกเดตที่ปารีส เป็นต้น

          ปัจจุบันการผนวกเอาเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศกับโลกจำลองเสมือนจริงก็มีการทำให้เราเห็นมาขึ้นแล้ว ตัวอย่าง second earth ก็เป็นอีกแนวทางที่มีการผนวกรวมเอาเทคโนโลยีเข้ากับเกมส์ และใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ รวมถึง social network ในการสร้าง application มาสนองต่อความต้องการของคนในโลกไซเบอร์นี้ อ่านรายละเอียดบทความเพิ่มเติมที่ http://www.technologyreview.com/printer_friendly_article.aspx?id=18911 

Advertisements