ช่วงนี้ผมมีโอกาสที่ได้กลับไปใช้ Matlab อีกครั้งหลังจากที่ห่างหายมานานตั้งแต่จบป.โทมา matlab เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการคำนวณเป็นหลัก สำหรับงานทาง GIS RS GPS และ digital image ก็สามารถใช้ได้แต่จะใช้ในรูปแบบงานที่ต้องการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น การคำนวณโมเดลต่างๆ การปรับแก้ค่า error รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเงินซื้อโปรแกรม matlab ก็ยังมี octave ซึ่งเป็น Opensourceให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.gnu.org/software/octave/ 

           สำหรับเรื่องที่อยากจะเขียน คงไม่ใช่เป็นการพูดถึง matlabกับ octave แต่จะเป็นการแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณมาแสดงผลใน Google Earth มากกว่า ซึ่งผมเองเพิ่งเข้าไปเจอ code ใน Matlab Dev Center โปรเจคแรกคือ GEplot เป็นการใช้รูปแบบการ plot ใน matlab แต่สามารถส่งออกข้อมูลกราฟมายัง Google Earth ผ่านทาง KML ได้ โปรเจคทีสอง Google Earth Toolbox ซึ่งตัวนี้ดูโปรกว่าอันแรก และได้ขอรับทุนจาก Google code มาพัฒนาด้วย ซึ่งผ้ใช้สามารถส่งออกข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงเวลา ออกมาในรูปแบบ kml เพื่อนำมาแสดงใน google earth ต่อไป ท่านที่สนใจลองแวะเข้าไปดาวน์โหลด source code ๆได้ตาม url ข้างล่างครับ

 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/12948

 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/12954

Advertisements