MashCamp คืองานสัมมนานอกกรอบ (Unconference) ที่ผู้เข้างานทุกคนร่วมกันจัดขึ้น (User-generated conference) เช่นเดียวกับงาน BarCamp โดยมีเนื้อหาการพูดคุยในเรื่อง Mashup (Mashup คืออะไร?) และ API (API คืออะไร?)

           Mashup คือ Application ที่นำข้อมูลจากสองแหล่งขึ้นไปมาผสมรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น นำข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆ มารวมกับแผนที่ Google Maps กลายเป็นเว็บแผนที่แสดงการเกิดอาชญากรรม นำแผนที่ Google Maps มารวมกับภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยว กลายเป็นเว็บแผนที่แหล่งท่องเที่ยว หรือนำภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวมารวมกับรายชื่อโรงแรม กลายเป็นเว็บท่องเที่ยวที่สามารถขายห้องพักได้ด้วย

 

         สองย่อหน้าแรกนำมาจากเว็บของ Mushup Bangkok เป็นข้อมูลเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากจะไปงานนี้ ไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนหาความรู้ใหม่ๆจากผูพัฒนา ความสนุกคงจะเป็นที่การได้รู้จัก mushup API ใหม่ๆซึ่งน่าจะนำมา mix กับ api ที่ผมเองใช้งานอยู๋เป็นประจำได้ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถจะนำความรู้และประสบการณ์ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆ แต่จนแล้วจนรอดงานนี้ผมเองก็ต้องแห้วเพราะว่าติดงานด่วน ซึ่งทำให้อดไปร่วมงาน วันนี้เลยนำ slide ที่เตรียมไว้มาเผยแพร่ทาง blog แทนครับ มี

11

อ่านรายละเอียดของงาน

http://mashcamp.webmaster.or.th/overview

Advertisements