สุดสัปดาห์นี้ผมไปเจองานของฝรั่งคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ เข้าพัฒนา application ด้วย Ruby และ Rails ด้วยความที่อยากรู้ ผมจึงลองหาข้อมูลและลองศึกษาดูแรกก็ว่าจะอ่านไว้โม้ ไปๆมาๆไม่ค่อยเข้าใจเลยต้อง code ในระหว่างที่จะทดลองทำ app เล่นๆก็ไปเจอกับ Georuby ใน Ruby forge ผมเลยถือโอกาสเอามาฝาก ท่านที่ใช้ Ruby แล้วอยากจะทำ application ที่เกี่ยวข้องกับ GIS

         ขออธิบายคราวๆก่อนสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Ruby on Rails จริงๆแล้ว Rails ก็คือ Web application framework ประเภท MVC ที่เน้นไปที่ความหยืดหยุ่นของการพัฒนา application โดยมีการแยกส่วนของโค้ดออกจากส่วนแสดงผลและGUI ส่วน Ruby ก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ชนิด OOP แบบ interpreter แนวๆเดียวกับ Python เป็นภาษา script ที่มีรูปแบบภาษาซึ่งเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนัก  กล่าวโดยสรุป ROR ก็คือ Web Application frameworkแบบ Rails ที่พัฒนาด้วยภาษา Ruby นั้นเอง(อธิบายคราวๆนะครับ รายละเอียดอ่านที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails)

       ท่านที่ใช้ภาษา Ruby ในการพัฒนา web application แล้วต้องการฟีเจอร์ทางด้าน GIS ท่านก็สามารถเลือกใช้งาน GeoRuby สำหรับการจัดการข้อมูล GIS และการเชื่อมต่อกับ spatial database ได้ทันที โดย Georuby รองรับการทำงานตามมาตรฐาน SF ของ OGC และสามารถเชื่อมต่อกับ Spatial database เช่น POSTGIS และ MYSQL ได้ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับข้อมูลประเภท GeoRSS KML และ Shapfile ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลด GeoRuby ได้ที่ http://rubyforge.org/projects/georuby/

 

Advertisements