Raster File คือนูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบหนึ่งที่เราคุ้นเคยกัน โดยเฉพาะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ โดยข้อมูลราสเตอร์นี้มีการฝังข้อมูล Metadata ไว้ในไฟล์ภาพ โดยเป็นข้อมูลพื้นฐานเช่น coordinate system, origin และ datum ทั่วไปแล้วโปรแกรม GIS และ Remeote Sensing จะสามารถอ่านไฟล์เหล่านั้นได้

        ดังนั้นในกรณีที่ต้องมีการจัดทำ Metadata สำหรับไฟล์ราสเตอร์ จึงทำให้มีนักพัฒนาโปรแกรมสำหรับการสกัดข้อมูล Metadata จาก header ของไฟล์ราสเตอร์ออกมา โปรแกรมนี้ชื่อ Raster GeoMetada Extractor ซึ่งใช้ไลบารี GDAL ในส่วนของ GDALInfo utility สำหรับการเข้าถึงและแยกข้อมูล header โดยมีการสร้าง GUI ให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ฟรีที่ http://www.mediafire.com/?tjgbnjnymzb

 

Advertisements