ผมมีหนังสือ GIS ภาษาอังกฤษมาแนะนำครับ เล่มนี้เป็นหนังสือ GIS ที่อ่านง่ายเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ GIS แบบเร่งรัด ซึ่งในเล่มก็มีการรวบรวม concept ที่สำคัญๆไว้เยอะทีเดียว ซึ่งน่าจะเขียนมาเพราะว่าปัจจุบันเรามีการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือข้อมูล GIS ไปใช้ในระบบสารสนเทศต่างๆมากมาย

           หนังสือเล่มนี้เขียนชื่อ GIS For Dummies  เขียนโดยคุณ Michael N. DeMers ซึ่งเป็น Guru ทาง GIS อีกคนหนึ่ง ผมเองเคยอ่านหนังสือของคุณ Michael N. DeMers มาแล้วเล่มหนึ่งคือ Fundamental of geographic infomation system ซึ่งเป็นหนังสือพื้นฐาน ต้นตำรับสำหรับการเรียนรู้ GIS เล่มหนึ่งเลย แต่เล่นนี้ผู้เขียนเน้นไปที่การอ่านแล้วเข้าใจง่าย ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านนี้มากก่อนก็อ่านได้ สนนราคาที่ $24.99 เหมาะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มจับงานด้าน GIS หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมและแนวคิดของระบบ GIS เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมๆได้ที่ http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470236825.html  

Advertisements