ประชาสัมพันธ์งาน BIzIT2008 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน ในวันที่ 15-16 ต.ค. ภายใต้หัวข้อที่ว่า “ ‘How to’ optimize IT solutions for your business” ซึ่งจัดขึ้นโดย  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้เป็นงานที่เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการนำ IT ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีวิทยากรชั้นนำจากหลายๆบริษัทมาบรรยาย

      ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ http://bizit.cpe.ku.ac.th/bizhome.php 

 

Advertisements