GeoWebPortal

     สัปดาห์ที่แล้วผมไปบรรยายเรื่อง Geowebportal ที่พัทยามาครับ วันนี้นำ presentation มาเผยแพร่เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ต้องการพัฒนาระบบ Geoportal ของหน่วยงาน จริงๆแล้วเรื่องของ Geoweb portal ก็เป็นอีกเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

     Geowebportal ก็คือระบบ CLearing house ที่สามารถเชื่อมโยงกันแบบ stateless คล้ายๆกับการค้นหนังสือในห้องสมุด ใช้โปรโตคอล CS-w ในการ synchronize ระหว่าง node ซึ่งเพิ่มศักยภาพเข้าไปอีก กว่าคือนอกจากการสืบค้นข้อมูล Metadata ได้แล้วยังสามารถเรียกดูข้อมูลแผนที่แบบ online ผ่านทาง WMS ได้อีกด้วย และสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ทาง WFS และ WCS นอกจากนี้ยังรวมไปถึงระบบที่มีการสนับสนุนการประมวลผลข้อมูล online ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ ผลลัพธ์ก็จะเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้ทันที และนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการแสดงข้อมูลจาก sensor ชนิดที่เป็น Realtime data เพื่อให้รองรับกับระบบ DSS หรือใช้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการต้องการข้อมูลแบบทันทีทันใด ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่ http://www.inspire-geoportal.eu/ 

    สำหรับท่านที่สนใจเอกสารการบรรยายสามารถเข้าไปดูได้ http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=chulageoportalemap-1222673117437753-9&stripped_title=chula-geoportal-emap-presentation 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: