มีข่าวประชามสัมพันธ์มาฝากครับ softwarepark จัดงานสัมนาฟรีเรื่อง “การเพิ่มอัจฉริยะภาพของธุรกิจด้วยภูมิสารสนเทศ(GIS)” งานสัมนาฟรีบรรยาโดย ผศ.ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ GIS Mapping framework ใหม่ๆกับงาน BI และองค์กร โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.swpark.or.th/GEOinfo/ 

      งานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้ไอเดียและอยากทดลองใช้งานระบบ GIS ระดับองค์กร รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ GIS สำหรับสารสนเทศธุรกิจและบริการต่างๆ

 

Advertisements