การออกกำลังกายดูจะเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเราไม่แพ้กับการพักผ่อน แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นอุปสรรค์ในการออกกำลังกายของคนทำงานก็คือ เวลา ดังนั้นถ้าเราสามารถผนวกรวมกิจกรรมการออกกำลังกายมาไว้ในชีวิตประจำวันได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดี วันนี้ผมอยากเขียนถึงการขี่จักรยานครับ การขี่จักรยานมาทำงานหรือออกไปธุระในที่ต่างๆแทนการใช้รถยนต์ นอกจากจะประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย เมื่อไม่นานมานี้กรุงเทพมหานครก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขี่จักรยานรอบเกาะเมือง ประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวัน การใช้จักรยานเป็นพาหนะดูจะเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง

         พูดถึงการขี่จักรยานเลยอยากเอา app เส้นทางการเดินทางของอังกฤษมาโชว์ โดยเป็นระบบบริการเส้นทางการเดินทางในเมืองลอนดอน นอกจากระบบที่วิเคราะห์เส้นทางการเดินทาง ทั้งจาก รถยนต์, รถไฟใต้ดิน และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแล้ว ยังมีแผนที่การเดินทางด้วยจักรยานอีกด้วยครับ ซึ่งทางการเค้าต้องการส่งเสริมให้คนใช้จักรยานในการเดินทางแทนการใช้รถ โดยมีแผนที่เส้นทางจักรยาน ,สถานที่จอดจักรยาน, เส้นทางที่ห้ามใช้จักรยาน,ทางเท้า และเส้นทางที่ผสมผสานการเดินทางปกติกับการใช้รถจักรยานในเส้นทางที่การจราจรติดขัด นอกจากนี้ยังมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานอีกด้วย 

        application นี้ใช้ข้อมูลถนนจาก google map และมีการใส่ข้อมูลเสริมอื่นๆ เข้าไปซ้อนทับบนแผนที่ถนน ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ที่ http://www.tfl.gov.uk/tfl/roadusers/cycling/maps/maps-and-guides.aspx 

     

 

Advertisements