วันนี้เป็นอีกวันที่มีเหตุการณ์สำคัญในที่เกี่ยวกับการเมืองไทย การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่กระจายตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้การจราจรบนถนนหลายสายในกรุงเทพติดขัดและเป็นอัมพาตไป เช่น ถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชวิถี โดยสถานที่ชุมนุมกดดันรัฐบาลที่ NBT, สะพานมัฆวาน, ทำเนียบรัฐบาล, กระทรวงการคลัง และบชน. นอกจากนี้ยังมีการชุนนุมบนถนนสายหลักเช่น ถนนเพชรเกษม ช่วงแยกท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 492-493 ,ถนนมิตรภาพ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 195 ช่วงใกล้เขื่อนลำตะคอง, ปิดถนนสายนครสวรรค์-พิจิตร ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

       ดังนั้นช่วงนี้ก่อนกลับบ้านหรือก่อนมาทำงานอาจจะต้องตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนน เพื่อวางแผนการเดินทางกันให้ดีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการวางแผนได้ดีก็คือแผนที่จราจร ซึ่งท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://traffic.thai.net/ โดยสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรของถนนสายต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต หรือใช้บริการ map snippet ของ longdomap ที่ http://map.longdo.com/ 

 

ตัวอย่างแผนที่จราจรที่ได้จาก map snippet ของ longdo

 

 

Advertisements