จาก email ฉบับหนึ่งครับที่อยากได้ข้อมูล shoreline ผมจึงได้ลองเข้าไปค้นใน google ดูพบว่ามีหน่วยงาน EVS-Islands ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง โดยทางคุณ Peter Minton ได้แจกข้อมูล shoreline ในระดับ 1:1000000 ครอบคลุมทั่วโลกโดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ http://www.evs-islands.com/2008/07/data-11000000-world-shorelines.html 

Advertisements