วันนี้มีข่าวของ iphone3G มานำเสนอซึ่งทาง Apple ได้กำลังพัฒนา iPhone’s 2.1 firmware โดยในเวอร์ชั่นล่าสุดมีการเพิ่ม GPS functional โดยเพิ่มความสามารถของ location functions  ซึ่งสามารถทำการ tracking การเคลื่อนที่และแสดงผลการคำนวณทิศทางการเคลื่อนที่(Direction) รวมถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ และอื่นๆ โดยทั้งหมดอยู่ในเฟริ์มแวร์ใหม่ของ iphone 3G

-

 

อ้างอิงจาก

http://www.gearlive.com/news/article/q208-apple-beta-testing-iphone-21-firmware/

 

Advertisements