เดี่ยวนี้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง internet ค่อนข้างจะพัฒนาไปได้เยอะ ทั้งในเรื่องของราคาและประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ทำให้เกิด service application ใหม่ๆที่น่าสนใจมากมาย อย่างเช่นตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะนำมาเสนอในกลุ่มของ Vdo Streaming Geolocation

           ปัจจุบันเราสามารถใช้งานระบบ GPS Tracking ได้ง่าย เพียงท่านมี PPC หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่มี GPS เราก็สามารถ tracking การเดินทางของตัวเราได้ ทั้งจากซอฟท์แวร์ local ทั่วไปหรือการใช้ service ที่มีหลายเจ้า สำหรับงาน Were2.0 มีการเปิดตัว 2 โปรเจคที่น่าสนใจ คือ QIK และ Seero สองโปรเจคนี้เหนือกว่าการ tracking ทั่วไปคือ เป็น VDO Realtime Tracking โดยผู้ใช้ติดตั้งซอฟท์แวร์บนอุปกรณ์มือถือ ที่มี GPS และสามารถเชื่อมต่อกับ internet ได้ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถจะส่งข้อมูล VDO พร้อมกับตำแหน่งการเคลื่อนที่มายังแม่ข่าย ผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถเรียกดูได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ข้อมูลถนนจาก google Map เป็นแผนที่ฐาน เพื่อให้เห็นภาพ ท่านสามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ที่

         QIK_IPOKI : http://www.ipoki.com/ 

        Seero : http://www.seero.com/ ทดลองดูตัวอย่าง http://www.seero.com/broadcaster/Craig

        ทดลองดู vdo การใช้งานจาก youtube ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=F9lE_M6qvrY

 -

หน้าตาของ โปรแกรมของ ipoki

 -

 

Advertisements