ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ

          ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Open Geospatial Web Services and Service-Oriented Architecture for a Better Access and Diffusion of Geospatial Information By Dr. Vincent Dessard ในวันพฤหัสที่ 24 กรกฏาคม 2551 เวลา 9:30-11:00 น. หอประชุม “ตึก 4” ชั้น 2 ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณอรดี โทร. 02-21866651-60 หรือแฟกซ์ 02-21866650 (รับจํานวนจํากัดไม่เกิน 250 ท่าน) ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://emap.files.wordpress.com/2008/07/vincent_dessard_visit_24jul2008.pdf

         Open Geospatial Consortium (OGC) เป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลทางธุรกิจ เกิดจากการรวมกลุ่มของบริษัทต่างๆในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 300 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ, เอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัย และองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบมาตรฐานในทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดการทำงาน แบบ Interoperability สำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเชิงพื้นที่และเชิงตำแหน่ง รวมไปถึงการสนับสนุน ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลปริภูมิในรูปแบบการบริการข้อมูลปริภูมิ

         Open Geospatial Web Service (OWS) คือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลปริภูมิและทำงานร่วมกันแบบ Interoperability ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามข้อกำหนดมาตราฐานของ Open Geospatial Consortium (OGC) โดยมีมาตรฐานที่ได้รับความนิยมและใช้งานมากสุดคือ Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), SLD, WMC(Web Map Context),KML,GML และอื่นๆ

 

-

บทความที่เกี่ยวข้อง

https://emap.wordpress.com/category/ogc-wms/

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: