วันนี้เรื่องหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในหลายๆ community ไม่แพ้เรื่อง Arcgis 9.3 ก็คือเรื่องของ Radiohead ที่มีการนำเสนอผลงาน?MV ชิ้นใหม่ชื่อ “House of Cards” จาก alblum ชื่อ “In Rainbows”

       MV นี้ต่างจาก MV ทั่วไปคือการถ่ายทำไม่ได้ใช้ กล้อง vdo ทั่วไป แต่งานนี้ใช้ LIDAR ในการสร้างสรรค์ ภาพสามมิติ โดยทาง Geometric Informatics scanning systems ได้ช่วยเตรียมข้อมูล capture 3D images ส่วน Velodyne Lidar system ใช้ LIDAR เก็บข้อมูลภาพอาคาร landscapes และสิ่งแวดล้อม โดย laser ที่มีความถี่สูง 64 lasers สแกน 360 องศา ผลลัพธ์การนำเสนอออกมาได้น่าสนใจ ท่านที่สนใจเข้าไปดู clip ได้ที่  http://code.google.com/creative/radiohead/#the-making-of  งานนี้มีข้อมูล LIDAR ให้ดาวน์โหลดมาลองดูด้วยนะครับ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูล lidar บางส่วนได้ที่ http://code.google.com/p/radiohead/downloads/list 

-

Advertisements