ผมเป็นอีกคนครับที่คอยตามข่าวคราวงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆจากประเทศอินเดีย เพราะทราบว่าประเทศนี้มีบุคคลากรเก่งๆเยอะ เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์หลายตัวก็คิดค้นและพัฒนาจากอินเดียโดยบริษัท outsource แต่แล้วก็นำกลับไปตีแบรนด์เป็นของบริษัทดังๆ หรือแม้กระทั้งเทคโนโลยีด้านอวกาศและ Remote sensing อินเดียก็ไม่เป็นรองใครนะครับ ถ้าลองได้อ่าน WINGS OF FIRE แล้วจะเห็นภาพมากขึ้น

       เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ไปเจอข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับ Indian Space Research Organisation (ISRO) จะพัฒนาระบบริการข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเอง โดยให้บริการครองคลุมพื้นที่ทั้งหมดในอินเดีย แต่จะมีการยกเว้นเขตพื้นที่หวงห้ามบางส่วนโดยคุณ G Madhavan Nair ประธานของ ISRO ได้กล่าวว่าโปรเจคนี้จะเปิดให้ใช้งานหลังจากนี้ประมาณ 6 เดือนโดยจะให้บริการข้อมูลที่ดีกว่าของ Google โดยจะใช้ข้อมูลดาวเทียมของอินเดียเองสำหรับให้บริการในรูปแบบ Mapservice ผ่านอินเตอร์เน็ตกับผู้ใช้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.indiaprwire.com/businessnews/20080522/30291.htm

 

 

 

Advertisements