สำหรับนักพัฒนา web application ด้วย flash คราวนี้มีโอกาสพัฒนาโปรแกรมด้วย Google Map ได้อย่างเต็มที่ โดย Google ได้ประกาศจะปล่อย Google Maps API ตัวใหม่ ที่สามารถใช้ร่วมกับการแสดงผลและการทำงานร่วมกับ Flash ได้ ในลักษณะที่ Flash graphics แสดงข้อมูลแบบ tile image ซึ่งมีการนำมาใช้ในการแสดงข้อมูลผ่านรูปแบบ animation

            ตัวผมเองได้มีอกาสทดลองเล่นตัวอย่าง Application ที่พัฒนาจาก Flash มาแล้ว ต้องบอกว่าติดใจตรงความ smooth ในการ Zoom, Pan ซึ่งทำได้ค่อนข้างสวยงาม โดยเฉพาะการแสดงข้อมูลที่แปรผันตามเวลาในรูปแบบ animation ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียด API ได้ที่ http://groups.google.com/group/Google-Maps-API ซึ่งจะมีการจัดทำและปรับปรุงเอกสาร API ใหม่ต่อไป

 

 

 

Advertisements