ถูกใจใช่เลยกับหนังสือ Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g (Expert’s Voice in Oracle) เป็นหนังสือที่น่าจะมีประโยชน์กับ admin ที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับ Spatial technology บน Database 11g ซึ่งอ่านจาก review ก็พอจะประมาณได้ว่าเป็น advantage พอสมควร ที่สำคัญผู้เขียนเน้นไปทางสารสนเทศธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมไปถึงการใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุกิจโดยคุณ Ravikanth V. Kothuri , Albert Godfrind , Euro Beinat สนนราคาที่ $71.99  สนใจสามารถสั่งซื้อและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1590598997/directionsm00-20

Advertisements