ประชาสัมพันธ์งานอบรม Spatial Database with POSTGRESQL

       ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานอบรมฐานข้อมูลปริภูมิและการประยุกต์ใช้( Training Course on Geospatial Database and Its Application 2008/1) วันที่  20, 21 และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551   

       การฝึกอบรมรับจำนวน 25 ท่าน ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท ติดต่อการลงละเอียดได้ที่ คุณอรดี กาญจนภี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-6650-50 ต่อ 201 โทรสาร 0-2218-6650 ต่อ 203 ผมนำรายละเอียดส่วนหนึ่งมาฝาก

     ” ระบบฐานข้อมูลปริภูมิที่สำคัญที่มีให้เลือกใช้ปัจจุบันได้แก่ Oracle Spatial, Microsoft SQL 2008 with Spatial Extension ในขณะเดียวกันยังมีระบบฐานข้อมูล PostgreSQL / PostGIS ที่สามารถมีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลปริภูมิได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน PostgreSQL/PostGIS เป็นซอฟต์แวร์ฟรีเสรีและรหัสเปิด (free/libre and open source software: FOSS) PostgreSQL/PostGIS มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง และถูกใช้งานในระบบฐานข้อมูลขนาดร้อยเทระไบต์มาในหลายองค์กร ขณะเดียวกัน PostgreSQL/PostGIS มีความเป็นมาตรฐานสากล ISO และ OGC โดยเฉพาะรองรับมาตรฐานการสืบค้น ISO SQL92 พร้อมกับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลปริภูมิ OGC/ISO Simple Feature (SF) (ISO 19125-2:2004 Geographic information — Simple feature access — Part 2: SQL option) มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ Microsoft , Oracle และ ESRI ที่รู้จักกันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศปริภูมิ “

     ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบที่

https://emap.files.wordpress.com/2008/04/2008-spatialdatabase-announce.pdf

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: