เคยกล่าวถึง GDAL tools มาหลายๆครั้งจนหลายท่านถามมาว่ามันมีประโยชน์อะไร และใช้งานอะไรได้บ้าง ถ้าให้ผมตอบคงต้องเขียนยาวเลยครับ เพราะว่า GDAL tools เป็นไลบารีจัดการด้าน Image Processing ที่ใช้ในได้ทั้งการเตรียมข้อมูลไปจนถึงวิเคราะห์ข้อมูล แต่ข้อเสียคือมันเป็น command คนเลยไม่ค่อยใช้ แต่ข้อดีคือมันเขียน Batch หรือ Script ได้ง่าย เหมาะกับการทำงานจำนวนมากๆ เช่นผมเคยต้องแปลงฟอร์แมท์ภาพถ่ายทางอากาศ 1000 ไฟล์และบีบอัดด้วย ถ้าใช้ซอฟท์แวร์ทั่วไปก็คงต้องกดกันหลายคำสั่งและใช้เวลานาน แต่ GDAL เขียน script ง่ายๆ 10 บรรทัด แล้ว RUN ก็จบ

       พูดอย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเชื่อนัก ดังนั้นจึงพยายามเอามานำเสนอในรูปการใช้งาน เพื่อว่าท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ วันนี้มีงานคือต้องลดขนาดภาพ ผมจึงใช้ GDAL tools จาก package FWTOOLS มาจัดการ โดยใช้คำสั่งดังนี้ครับ

gdal_translate -srcwin 41000 6000 800 600 -of jpeg world_dem.tif bg_out.jpg 

 

Advertisements