วันนี้ของนำเสนอ open-source software ตัวหนึ่งที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลประเภท SAR (Synthetic Aperture Radar) โดยซอฟท์แวร์ตัวนี้ชื่อว่า RAT (Radar Tools) ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ RAT พัฒนาขึ้นโดยเติมเต็มซอฟท์แวร์ Remote Sensing ทั้วไป โดยซอฟท์แวร์ Remote Sensing ทั้วไปจะมีฟังก์ชันการประมวลผลทาง SAR ที่ค่อนข้างน้อยและเป็นฟังก์ชั่นทั่วไป แต่ในการประมวลผลขั้นสูงยังคงขาด ผู้พัฒนาจึงทำการเขียนฟังก์ชั่นในการประมวลผลขั้นสูงขึ้นเช่น SAR polarimetry (PolSAR), interferometry (InSAR) and polarimetric interferometry (PolInSAR)  เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้ โดยที่ผมชอบคือมันพัฒนาจาก IDL ดังนั้น GUI จะค่อนข้างใช้ได้ (หน้าตา GUI คล้าย ENVI) ไม่เป็น command line เหมือนที่ผมเคยใช้บน linux และดูแล้วค่อนข้างน่าเชื่อถือ เพราะเป็นซอฟท์แวร์ in house ที่มีคนใช้เยอะพอสมควรท่านที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรมและซอสโค้ดได้ที่ http://www.cv.tu-berlin.de/rat/ ก่อนลงต้องติดตั้ง IDL Virtual Machine ก่อนครับ

ตัวอย่างโปรแกรม แสดงภาพข้อมูล SAR ครับ

ตัวอย่างการประมวลผล SLC image

 

Advertisements