ระบบสารสนเทศภาษีผ่านเครือข่าย

      เมื่อวานผมได้รับอีเมลฉบับหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีสำหรับเทศบาล โดยมีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจและอยากนำมาเขียนอธิบายเพิ่มเติมก็คือประเด็นที่ว่า “แผนที่ภาษีสามารถพัฒนาแบบ Web application ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายได้หรือไม่” ในความคิดของผม ผมคิดว่าได้และค่อนข้างจะสนับสนุนเป็นอย่างมาก เพราะว่าประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายสามารถนำมาช่วยให้การทำงานขององค์กรไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กได้เป็นอย่างดี ประกอบกับตัวเทคโนโลยีค่อนข้างจะเสถียรและมีการใช้งานในด้านต่างๆอย่างแพร่หลาย ผมของยกตัวอย่างจุดเด่นเบื้องต้น มาสนับสนุนความคิดของผมดังนี้

1. ลดข้อจำกัดในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

                ระบบสารสนเทศภาษีผ่านเครือข่ายจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความหยืดหยุ่นในการทำงานผู้ใช้ที่อยู่ในระบบเครือข่าย(Internet/intranet) สามารถเข้าถึงระบบได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีเว็บบราว์เซอร์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ลงในเครื่องลูกข่ายทุกเครื่อง ประกอบกับการประมวลผลจะเกิดขึ้นที่เครื่องแม่ข่ายเป็นหลักดังนั้นเครื่องลูกข่ายไม่จำเป็นต้องมีสเปกที่สูงก็สามารถทำงานได้

2. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล

                เทศบาลหรืออบต.อาจจะมีหลายกองที่จำเป็นต้องใช้งานในระบบแผนที่ภาษี เช่น กองคลัง, กองโยธา ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ฝ่ายบริหาร และกองทะเบียน เป็นต้น ระบบสารสนเทศภาษีผ่านเครือข่ายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลกลางที่อยู่ในฐานข้อมูลบนแม่ข่าย ทำให้สามารถได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน โดยกองช่างสามารถทำการสำรวจและนำเข้าข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทั่วไปจากกองงานอื่นเข้ามาเรียกดูข้อมูลก็สามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ได้ทันที ซึ่งแตกต่างจากระบบ Standalone แบบเดิมที่จะต้องทำการคัดลอกข้อมูลไปมาระหว่างกองงาน ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าในการทำงาน

3. ความสะดวกในการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายนอก

                หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ใช้งานทั่วไปก็สามารถกำหนดสิทธิให้เรียกดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่อนุญาติได้ หรือกรณีที่ต้องการเชื่อมโยงการทำงานของระบบภายในและภายนอกขั้นสูง เช่น การพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ หรือการขายข้อมูลให้กับภาคเอกชนเพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ก็สามารถนำเอา Web Service Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงการทำงานได้

 

                จริงๆแล้วระบบสารสนเทศภาษีผ่านเครือข่ายประโยชน์ยังมีอีกมากมายครับ เพราะเทคโนโลยีนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมสรรพกรและธนาคาร ก็มีการนำระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายไปใช้งานจริง แต่การพัฒนาระบบสารสนเทศภาษีผ่านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความซับซ้อนสูง ต้นทุนในการดำเนินการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ก็สูงมากกว่าระบบแบบเดิม ประกอบกับความยากในการพัฒนาก็มากกว่าระบบแบบเดิม ดังนั้นการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายในลักษณะนี้จำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณและบุคคลากรจึงจะสามารถทำได้

ท่านที่มีไอเดียหรือความเห็นอื่นๆสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ยินดีรับฟังทุกความเห็นครับ

Advertisements

7 thoughts on “ระบบสารสนเทศภาษีผ่านเครือข่าย

Add yours

  1. น่าสนใจมากเลยครับ ผมคิดว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศถ้าจะให้ดีต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดในองค์กรให้มากที่สุด ลงทุนไปแล้วต้องใช้ประโยขน์ได้มาก สามารถต่อยอดในงานต่างๆได้ เช่น งานจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ,งานด้านการเกษตร เพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว

  2. ผมว่าดีนะ ถ้ามีการทำ SOA หรือทำเป็นระบบใหญ่ทั้งจังหวัดเลย
    นอกจากจะได้ข้อมูลที่ละเอียดจากการสำรวจและเก็บข้อมูลจากท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถนำมาบูรณาการใช้วางแผนหรือจัดการระดับจังหวัดได้อีก

  3. มีการนำไปใช้แล้วครับ ส่วนเรื่องการพัฒนาก็ยากกว่าแบบเดิมนะ ผมเคยใช้ .net เขียนมันง่ายกว่าและสะดวก แต่พอมาใช้แบบ Web application ก็ต้องเขียน ต้องออกแรงมากกว่าเดิม

  4. อยากจะ upgrade ซอฟต์แวร์ taxmap ของที่บริษัทให้เป็นแบบนี้บ้าง
    ยังไงต้องรบกวนขอคำปรึกษาคุณ pk ด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: