Discovery Channel Mapping

       Discovery Channel เปิดให้บริการข้อมูลข่าว บทความและสารคดี ควบคู่ไปกับการแสดงภาพแผนที่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวประกอบการรายงานข้อมูลข่าวอีกด้วย โดยข้อมูลข่าวและหัวข้อบทความต่างๆ จะเชื่อมโยงกับข้อมูลบนแผนที่ ผูใช้สามารถลากหัวข้อข่าวที่สนใจไปวางบน box เพื่อเรียกดูสารคดีและแผนที่พร้อมกัน ทดลองเข้าไปใช้งาน และอ่านข่าวในรูปแบบ 3D Globe ได้ที่ http://dsc.discovery.com/guides/discovery-earth-live/discovery-earth-live.html?dcitc=w01-104-ae-0010 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: