ประมาณปลายปีที่แล้ว Google Map ได้ให้บริการ Map Type เพิ่มขึ้นอีกชนิดคือ Terrain Map เป็นแผนที่สามมิตินูนต่ำสำหรับแสดงสภาพภูมิประเทศ โดยให้บริการสภาพภูมิประเทศควบคู่กับภาพถ่ายดาวเทียมที่ให้บริการก่อนหน้านี้ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งโลก แต่ปัจจุบัน Google ได้เพิ่มข้อมูล contour line สำหรับแสดงค่าความสูงภูมิประเทศเข้าไป โดยมีค่า interval ประมาณ 200 เมตร แสดงร่วมกับข้อมูล Terrain Map ทำให้การแสดงผลสภาพภูมิประเทศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยแหล่งข้อมูลความสูงน่าจะได้มาจากข้อมูล SRTM

101.jpg

13.jpg

 

Advertisements