วันนี้มี online city model มานำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างครับ โดยเป็น web application ที่เน้นไปในเรื่องการท่องเที่ยวของฮ่องกง ทำให้เห็นภาพอาคาร สถานที่ บ้านเรือนและเส้นทางต่างๆ โดยมีการนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ มีทั้ง 2.5D และ 2D มีอุปกรณ์สำหรับวัดระยะทางบนแผนที่ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ภาพที่แสดง 2.5 D ของอาคารต่างๆบนเกาะฮ่องกงเป็นภาพสไตล์ Pixel Art Map ครับดูได้อารมณ์ไปอีกแบบ คล้ายกับกำลังเล่น simcity สามารถรองเข้าไปใช้งานได้ที่ http://hongkong.edushi.com/?L=en

 

  

 

Advertisements