ได้ดูโฆษณาหลอดไฟตะเกียบยี่ห้อหนึ่งที่พยายามเอาแนวคิดเรื่องโลกร้อน น้ำแข็งจากขั่วโลกละลายจนเกิดน้ำท่วมโลก มาเป็นจุดขายสินค้า แต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากนัก เนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัว แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูกนำเสนอและมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในนิตยสาร National Geographic มีการนำเรื่องราวของผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อนมานำเสนอทั้งในรูปแบบของภาพ แผนที่ รายงานค่าสถิติและข้อเขียน ทำให้สามารถเข้าใจสถานการณ์โลกร้อนได้ไม่อยาก ที่นำเรื่องธารน้ำแข็งมาเขียน

         เนื่องจากสัปดาห์นี้ผมมีโอกาสมาร่วมงาน EOS/NPP Direct Readout Meeting 2008 ซึ่งในงานก็มีการนำเสนอบทความและงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมในโปรแกรม EOS-1 เช่น MODIS, NOAA และอื่นๆ วันนี้จึงขอเอาตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม MODIS สำหรับการติดตามการละลายของน้ำแข็งขั่วโลกมาเสนอ โดยหน่วยงาน US National Snow and Ice Data Center ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ในการติดตามการเคลื่อนตัวและการแยกตัวของธารน้ำแข็ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะทำให้ต้องหันมาสนใจในเรื่องของผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่สูงมากขึ้นอันเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ ท่านที่สนใจสามารถชมภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณธารน้ำแข็งในรูปแบบ KMZ ได้ที่ http://www.ogleearth.com/WIS.kmz

ภาพ ตัวอย่างการแยกตัวของน้ำแข็งบริเวณขั่วโลกเหนือ

ภาพ MODIS แสดงการแยกตัวของน้ำแข็ง

 

Advertisements