ใช้งาน Google Map มาก็นมนานแค่เพิ่งจะเจอ เพื่อนท่านหนึ่งถามหา Application ของ Google Map ที่เขียนด้วย Asp.net ตอนแรกที่ตอบไปก็คือ”ไม่รู้” แต่ด้วยเนื่องจากวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ผมเลยอาสาจะไปหาคำตอบมาให้ว่าแล้วก็ไปเจอเข้ากับ  Google Map .Net Control เข้าท่าเข้าทางดีเลยเอามา post ไว้

        Google Map .Net Control เป็น wrapper for the Google Maps API สำหรับ app พวก asp.net  ใช้ภาษา C#, JavaScript, and XSL พัฒนา โครงสร้างก็ ok เข้าใจง่ายดีสนใจไปดาวน์โหลดมาใช้ได้ที่ http://sourceforge.net/projects/gmapdotnetctl 

 

  เริ่มต้นที่กำหนด google map key ใน web.config

 

  ตัวอย่างโค้ด asp แบบง่ายๆ

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”default.aspx.cs” Inherits=”_default” enableviewstate=”false” %>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd“>
<html xmlns=”
http://www.w3.org/1999/xhtml” xmlns:v=”urn:schemas-microsoft-com:vml”>
<head runat=”server”>
    <title>GMap Advanced – Colorado Counties</title>
    <style type=”text/css”>
      v\:* {
        behavior:url(#default#VML);
      }
    </style>
    <script type=”text/javascript”>
      function GMarker_Click()
      {
        this.openInfoWindowHtml(this.id + ” County”);
      }

      function GMarker_InfoWindowClose()
      {
        var pLineId = this.id + “Boundary”;
        var pLine = this.map.getOverlayById(pLineId);
        if( pLine )
          this.map.removeOverlay(pLine);
      }
    </script>
</head>
<body>
    <form id=”form1″ runat=”server”>
      <p>Click a marker below to see the County Name and view the County Boundary</p>
      <wcp:GMap runat=”server” id=”gMap” Width=”750px” Height=”525px” EnableClientCallBacks=”True” OnMarkerClick=”gMap_MarkerClick” />
    </form>
</body>
</html>

 

Advertisements