เมื่อคืนผมนั่งหาวิธีการโหลดข้อมูล Mapinfo (*.tab) ขนาดใหญ่เข้าสู่ฐานข้อมูล Postgis ทดสอบหลายวิธีทั้งการแปลงข้อมูลเป็น text file และการใช้ xml ไปๆมาก็ไม่รอด เพราะจำนวนข้อมูลฟีเจอร์ที่มาก(300000 record) ประกอบกับ attribute ต่างๆ ทำให้เครื่องแฮงค์ไปหลายรอบ จนแล้วจนรอดก็กลับมาใช้ ogr ในการโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอยู่ดี ที่ไม่ตัดสินใจใช้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่า ogr ก็ยังมีปัญหาเรื่อง encoding ภาษาไทยอยู่ ทำให้เมื่อสามารถแปลงข้อมูลจาก tab มาเป็น postgis geometry table ได้แล้วก็ต้องมาปวดหัวกับการแก้ภาษาไทยอีกรอบ วันนี้เลยอยากเขียนวิธีการโหลด .tab เก็บไว้เพื่อว่ามีท่านใดกำลังหามอง solution ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่

 ogr2ogr -f “PostgreSQL” PG:“host=myhost user=myusername dbname=mydbname password=mypassword” mytabfile.tab -nln newtablename –select columnName

 pg_idea2.jpg

 

Advertisements