Futuristic Mobile Device : Cool Search

     hardgeek ประกาศเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังพัฒนาล่าสุด ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยี touchscreen กับ wifi internet มาใช้ร่วมกับแนวคิด Advanced Search Function

     Advanced Search Function เป็นเทคนิค image search ที่น่าสนใจ ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์แผ่นเพลตใส่ เป็นจอภาพในการ capture วัตถุที่สนใจ เพื่อนำมาค้นหาและประมวลผลในระบบ

        ภาพข้างบนเป็นตัวอย่างการใช้งาน ใช้แผ่นอุปกรณ์ส่องไปที่อาคารที่ต้องการ แล้วใช้นิ้วลากช่องหน้าต่างบนรูปอาคาร ข้อมูลภาพจะถูกส่งไปประมวลผลที่แม่ข่าย ผลลัพธ์คือชื่อชั้นและรายละเอียดของห้องอาคาร นอกจากนี้ยังมีภาพ top view แสดงให้ผู้ใช้ทราบด้วย

         ภาพถัดไปเป็นการใช้ image capture device ในการค้นหาคำศัพท์จากฐานข้อมูลพจนานุกรม ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

         เทคโนโลยีนี้น่าสนใจมากครับ เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพาที่ใช้การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญมีการอินทรีเกรตกับ application อื่นๆเช่น camera, scanner, WiFi, google map , google search, image search คาดว่ากลางปีหน้าน่าจะมีออกนำมาใช้งาน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hardgeek.net/2008/02/20/futuristic-mobile-device-with-advanced-search-function/

 

 

Advertisements

One thought on “Futuristic Mobile Device : Cool Search

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: