มี email จากพี่คนหนึ่งเขียนมาถามเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล GIS ประเภทเวกเตอร์ลงในฐานข้อมูล SQL Server โดยต้องการจะจัดการข้อมูลเฉพาะในฐานข้อมูลอย่างเดียวไม่อยากแยกเก็บข้อมูล GIS ใน shapefile ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 2008 ปัญหานี้คงไม่มีเพราะว่าได้ support Geometry Data ไปแล้ว แต่ใน SQL Server 2005 นั้นยังไม่ support แน่นอนว่าทางเลือกแรกที่หลายๆท่านใช้ก็คงเป็น ArcSDE แต่ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกครับคือใช้ MsSqlSpatial 
      MsSqlSpatial เป็น .Net Opensource ที่พัฒนาจาก Opensource อื่นๆเช่น sharpmap,nettopology และที่สำคัญยังเป็นส่วนจัดการการเชื่อมต่อกับ SQL Server ในซอฟท์แวร์ GIS อื่นๆ เช่น UDIG และ QGIS นอกจากนี้ยังสนับสนุนมาตรฐาน OGC Simple Features Specification for SQL Revision 1.1 อีกด้วยครับ ท่านที่สนใจลองดาวน์โหลดมาใช้งานที่ http://www.codeplex.com/MsSqlSpatial 

Advertisements