ปัจจุบันระบบภูมิสารสนเทศกำลังกลายเป็นที่นิยม ในการนำไปใช้ในงานสารสนเทศด้านต่างๆ ประกอบกับการบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเวกเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็แพร่หลายและมีการให้บริการมากขึ้น เช่น GoogleMap,Vitual Earth, LongDo Map เป็นต้น(รายละเอียด) โดยผู้ใช้สามารถใช้งานข้อมูลและเชื่อมโยงระบบผ่าน API หรือช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ จุดเด่นคือการลดภาระในการจัดการและบำรุงรักษาข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถพัฒนา application ร่วมกับระบบบริการข้อมูลแผนที่ได้ง่าย

    แนวคิดเหล่านี้เติบโตและพัฒนามาพร้อมกับการให้บริการของ Google ทั้งในรูปแบบ Google Map และ Google Earth ดังนั้นปัจจุบันจึงมีการสร้างคำศัพท์ที่เรียกว่า “NeoGeography” ขึ้นมาใช้เรียกกลุ่มผู้ใช้งาน GIS ผ่าน Map Service API 

    ใน wiki มีการบรรยายถึง กลุ่ม NeoGeography ว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีการนำเสนอหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วย kml โดยใช้ Map Service จากระบบบริการแผนที่ต่างๆ ผ่าน API มีการเชื่อมโยงการใช้งานกับ Mobile Device และ GPS แบบพกพา

    ครั้งแรกที่ผมได้ยินคำนี้ คือเมื่อประมาณปีที่แล้ว นึกว่าเป็นการเรียกขานเล่นแบบไม่เป็นทางการ แต่ปัจจุบันกลายเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้ว มีการตั้งฟอรัม neogeography.net และมีการเขียนหนังสือชื่อ Introduction to Neogeography ในหลายๆบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับ GIS ก็มีการถกเถี่ยงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  neogeography ค่อนข้างเยอะพอสมควร ท่านที่สนใจอาจจะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากการ Search หาจาก Google จะพบแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเยอะเลยครับ อ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ

 

 

Advertisements